Medarbeiderne

Advokater med erfaringen som kreves 

Ansatt - Bjørnar

Partner

Bjørnar Høgseth

Arbeidsområder:

  Familierett

  Arverett

  Dødsbo 

CV

 • Juridisk embetseksamen UiB/UiO 1997
 • Advokatbevilling 1999
 • Advokatfullmektig/ansatt advokat 1997-2000
 • Advokat og daglig leder Advokatfirma Høgseth 2000-2014
 • Prinsipal for 11 advokatfullmektiger 2004-2019
 • Medlem av Husleietvistutvalget i Hordaland 2012-2016
 • Partner i Advokatfirmaet Høgseth DA 2014-dd
 • Daglig leder i Advokatfirmaet Høgseth DA 2014-2017 og 2019
 • Styreleder Advokatfirmaet Høgseth DA 2014-2020 
Ansatt - Rønnaug

Partner / Daglig leder

Rønnaug Lilletveit

Arbeidsområder:

  Hestesaker

  Kjøpsrett

  Arverett

  Barne- og familierett

  Barnevern

  Trygderett

  Arbeidsrett

CV

 • Daglig leder 01.01.2018-d.d 
 • Styreleder 2020-d.d
 • Tilknyttet advokat med rabattert pris gjennom F2F (foreningen 2 foreldre) fra 2020- d.d. 
 • Cand. Jur. ved UIB 2005
 • Advokatbevilling 2009
 • Førstekonsulent i Utlendingsnemnda 2005-2007
 • Advokatfullmektig i Bergen 2007-2008
 • Advokatfullmektig i Advokatfirma Høgseth 2008-2009
 • Advokat i Advokatfirma Høgseth 2009-2014
 • Partner i Advokatfirmaet Høgseth DA 2014–dd
 • Daglig leder fra 01.01.2018 - 21.11.2018
 • Diverse styreverv
Ansatt - Jakob

Partner

Jakob Bentsen

Arbeidsområder:

  Strafferett

  Barne- og familierett

  Arbeidsrett

  Trygderett

  Jordskifte

  Erstatningsrett

CV

 • Cand. Jur. ved UiB 2004
 • Advokatbevilling 2012
 • Konsulent ved Bergenhus trygdekontor 2004-2005
 • Førstekonsulent og senere rådgiver ved Justissekretariatene (nå Statens Sivilrettsforvaltning) 2005-2007
 • Rådgiver ved Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet 2007-2010
 • Advokatfullmektig i Advokatfirma Høgseth 2010-2012
 • Advokat i Advokatfirma Høgseth 2012-2014
 • Partner i Advokatfirmaet Høgseth DA 2014-dd
Ansatt - Andreas

Partner

Andreas Nylund

Arbeidsområder:

  Arverett

  Barnevern

  Fast bosted og samvær

  Fast eiendom

  Jordskifte

  Eiendomsoverdragelser 

CV

 • Master i rettsvitenskap UiB 2010
 • Advokatbevilling 2013
 • Advokatfullmektig i Advokatfirma Høgseth 2011-2013
 • Advokat i Advokatfirma Høgseth 2013-2014
 • Partner i Advokatfirmaet Høgseth DA 2014-dd
Ansatt - Maren

Advokatfullmektig

Maren Østbø Knutsen

Arbeidsområder:

  Barne- og familierett

  Strafferett

  Arbeidsrett

  Husleierett  

Trygderett

CV

 • Master i rettsvitenskap ved UiB 2018
 • Januar 2020 – d.d.: Advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Høgseth DA 
 • 2019 - januar 2020: Førstekonsulent i Klagenemndssekretariatet – KOFA
Ansatt - Lise

Sekretær

Lise Hauge

CV

 • Fagbrev som resepsjonist 1999
 • Resepsjonist i hotellbransjen 1998-2003
 • Resepsjonist/medlemstrener Åsane Treningssenter 2003-2010
 • Instruktør Åsane Treningssenter/Stamina Åsane 2003-dd
 • NKI kontormedarbeider 2008
 • Sekretær i Advokatfirma Høgseth 2008-2014
 • Sekretær i Advokatfirmaet Høgseth DA 2014-dd
Mona

Ansatt advokat - Permisjon

Mona H. Øvrebø

Arbeidsområder:

  Barne- og familierett

  Erstatningsrett

CV

 • Bedriftsøkonom NHH 1994
 • Høyere forsikringseksamen 1997
 • Forsikringssjef Sjøtrygdgruppen Gj. Skadeforsikringsselskap 1987–2005
 • Konsulent Centum Finans AS 2005–2010
 • Master i rettsvitenskap  UiB 2009
 • Advokatfullmektig i Advokatfirma Høgseth 2010–2012
 • Utvalgsmedlem i Husleietvistutvalget Hordaland 2012–dd
 • Advokat i Advokatfirma Høgseth 2012-2014
 • Advokat i Advokatfirmaet Høgseth DA 2014–dd
 • Tilknyttet advokat med rabattert timepris gjennom F2F (Foreningen 2 Foreldre) 2015-dd

Kontakt ditt lokale advokatfirma

Våre advokater står klare for å hjelpe deg med din sak.

Kontakt advokat