Priser

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet følgende timepriser for de forskjellige stillingskategorier:

  • Partner

    kroner 1060-2200 eks moms

  • Advokat

    kroner 1060-2000 eks moms

  • Advokatfullmektig

    kroner 1060-1800 eks moms

Minste timeenhet er 0,5 time eller 30 minutter. Prisene kan endres med en måneds varsel.