Et advokatfirma med bred juridisk kompetanse

Rettsområder

Vi bistår klienter innen følgende rettsområder:

Ikon - penn

Arbeidsrett

Enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver bør du skaffe deg oversikt over dine rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.

Ikon - avtale

Arverett og dødsbo

Vi bistår klienter i spørsmål som omhandler arv, dødsbo og testament.

Ikon - familie foran hus

Barne- og familierett

Vi bistår klienter i saker som omhandler barnefordeling, barnevern, ektepakt, separasjon, skilsmisse, skifte og ugift samliv. 

Ikon - eiendom

Fast eiendom

Vi tilbyr juridisk rådgivning innen fast eiendom. I tillegg tar vi både ordinære eiendomsmegleroppdrag og såkalte oppgjørsoppdrag.

Ikon - hus og hånd

Husleierett

Vi bistår klienter i spørsmål om rettigheter og krav i forbindelse med husleie og leieavtaler.

Ikon - kjøpsrett

Kjøpsrett

Vi yter kyndig bistand for klienter i forbindelse med eierskifte av hus, hytte, båt, bil eller andre gjenstander. 

Ikon - dommerklubbe

Strafferett

Vi tar oppdrag både som offentlig oppnevnt og privat antatt forsvarer. Det kan lønne seg å få en advokat til å vurdere saken din tidlig, selv om du ikke skulle ha krav på offentlig oppnevnt forsvarer. 

Vi matcher klient og advokat

Våre advokater har ulike spesialområder. Vi setter deg i kontakt med den advokaten som er best rustet for å bistå deg i din sak.