Arbeidsrett

Enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver bør du skaffe deg oversikt over dine rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. I Advokatfirmaet Høgseth DA arbeider vi mye med arbeidsrett, spesielt med praktiske problemstillinger knyttet til oppsigelse, avskjed, lønn og feriepenger. 

Kontakt oss

Få oversikt over dine rettigheter og plikter

Generelt kan vi si at det er en stor fordel å kjenne sin posisjon. Det er også vår erfaring at mange trenger hjelp til å finne frem i det arbeidsrettslige terrenget. 
En oppsigelse eller avskjed skal være saklig.

Arbeidsgiver kan pådra seg erstatningsansvar dersom en oppsigelse eller avskjed er urettmessig. Arbeidstaker kan i så fall kreve dekket sitt økonomiske tap, men det kan også bli tale om krav om oppreisning for skade av ikke-økonomisk art.

For arbeidstaker er saker om oppsigelse og avskjed prioriterte etter reglene om fri rettshjelp.

Ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller send oss en e-post