Vi bistår arvingene som bostyrer under privat skifte av dødsbo

Vi har oversikten over hvordan arv etter loven skal fordeles, og hvordan et eventuelt testament påvirker fordelingen. Mange kvir seg for å ta fatt på arbeidet med dødsboet etter at en av de nærmeste har gått bort.Bobehandlingen av dødsbo kan være komplisert, og mange er usikre på hva man bør gjøre. 

Vi svarer på små og store spørsmål, og vi kan ta hånd om alt det praktiske arbeidet i boet dersom det er ønskelig. Vi lover at det skal være lettvint for arvingene, og at resultatet blir oversiktlig, rettferdig og godt. 
 
Vi skaffer den nødvendige oversikt over boets eiendeler og verdien av disse, det være seg fast eiendom, innbo og løsøre, lønns- og rentekrav, forsikringer, pensjoner, aksjer og obligasjoner, fond, gjeld mm. Vi kan bistå i forbindelse med salg av fast eiendom og andre eiendeler. Vi kan sørge for forhåndsligning av boet og etteroppgjør i forbindelse med eventuelt institusjonsopphold. Til slutt kan vi foreta en oversiktlig fordeling og utlodning av boets midler. 

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller send oss en e-post.