Arvelaters og arvtakeres plikter og rettigheter

Arvelater er i utgangspunktet bundet av lovbestemt pliktdel for livsarvingene og minstearv for ektefellen. Den delen av arvelaters formue som ikke rammesav pliktdel eller minstearv, kan fordeles ved testament dersom arvelater har fylt 18 år.  
 
Enslige arvelatere uten livsarvinger har full testasjonsfrihet. Testament har mindre betydning for ektefeller med livsarvinger, med mindre boet inneholder verdier som overstiger rammene for pliktdel og minstearv. Testamentets aktualitet avhenger altså av den enkeltes formue- og familiesituasjon. 
 
Loven åpner for at noen samboere har rett til arv og uskifte, men for mange samboere gjelder ikke disse reglene. For disse er testamentet et viktig virkemiddel for å sikre lengstlevende. Testamentet kan gjøres gjensidig, slik at det gjelder uavhengig av hver som dør først. 
 
Det gjelder svært strenge formkrav for testament. Man bør få hjelp av advokat i forbindelse med opprettelse av testament. Konsekvensen av feil kan bli at testamentet kjennes ugyldig. 
Som følge av endringer i arveloven som trer i kraft 1. januar 2021, kan det være lurt å få en gjennomgang av eksisterende testament, for det tilfellet at lovendringen kan ha betydning for ditt testament.  

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller send oss en e-post.