Barne- og familierett

Trenger du en advokat innen barne- og familierett? 
Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss

Barnefordeling

Advokatfirmaet Høgseth DA arbeider daglig med spørsmål knyttet til foreldreansvar, bosted og samvær.

Barnevern

I forbindelse med omsorgsovertagelse oppstår blant annet spørsmål om foreldreansvar, samvær, fosterhjem og eventuell tilbakeføring. Vi bistår våre klienter innen dette.

Ektepakt 

Advokatfirmaet Høgseth DA bistår ektefeller i saker som omhandler ektepakt, særeie og felleseie.

Separasjon og skilsmisse

I forbindelse med separasjon og skilsmisse oppstår mange spørsmål. Advokatfirmaet Høgseth DA bistår våre klienter innen dette rettsområdet.

Skifte

Advokatfirmaet Høgseth DA har lang erfaring med å bistå klienter innen fordeling av verdier og gjeld ved samlivsbrudd.

Ugift samliv

Advokatfirmaet Høgseth DA rådfører klienter innen deres juridiske rettigheter og plikter ved ugift samliv.