Foreldreansvar og samværsrett

I forbindelse med et samlivsbrudd oppstår spørsmål om hvor barna skal bo, hvem som skal ha foreldreansvar, og i hvilket omfang det skal utøves samvær. Velg den løsningen som er best for barna. Det viktigste spørsmålet er hvor barna skal bo. Det vanligste er at barna bor fast hos en av foreldrene, men det er også mulig å avtale delt bosted. Den av foreldrene som barnet ikke bor fast sammen med skal betale bidrag. 
 
Foreldreansvaret er den rett og plikt som foreldrene har til å bestemme over barnets viktige personlige forhold. Har begge foreldrene foreldreansvar må de være enige om disse beslutningene.  
 
Den av foreldrene som ikke har fast bosted har i utgangspunktet rett på samvær med barnet. Barnelovens definisjon av "vanlig samværsrett" er annenhver helg, en ettermiddag i uken med overnatting, 3 uker sammenhengende i sommerferien og annenhver høst- jul, vinter- og påskeferie.

Barnefordelingssaker er prioriterte etter reglene om fri rettshjelp.

Kontakt oss

I Advokatfirmaet Høgseth DA arbeider vi daglig med spørsmål knyttet til foreldreansvar, bosted og samvær. Ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller send oss en e-post.