Advokathjelp i forbindelse med omsorgsovertagelse 

Omsorgen for barn er først og fremst foreldrenes ansvar. Når barn og unge derimot lever under forhold som ikke er tilfredsstillende, regnes det som en offentlig oppgave å sette inn nødvendige tiltak. Hensynet til barnets beste skal styre barnevernets arbeid. Barnevernet har plikt til å iverksette hjelpetiltak der barnet har et særlig behov for slike tiltak på grunn av forhodene i hjemmet eller av andre grunner. 
 
Barnevernet kan beslutte omsorgsovertagelse når det foreligger tilstrekkelig omsorgssvikt. I forbindelse med omsorgsovertagelse oppstår blant annet spørsmål om foreldreansvar, samvær, fosterhjem og eventuell tilbakeføring. 
En omsorgsovertagelse er drastisk og har store konsekvenser for både barn og foreldre. Det er derfor viktig at de det gjelder blir hørt og tatt hensyn til. Ofte ser vi at foreldre føler seg overkjørt. 
 
Flere typer barnevernssaker er prioriterte etter reglene om fri rettshjelp.

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller send oss en e-post.