Særeie og felleseie mellom ektefeller

Ektepakt er nødvendig først og fremst hvis ektefellene ønsker å avtale andre formuesordninger enn de som automatisk følger av loven. Det vil si at ektefellene ønsker å begrense felleseiet ved å avtale særeie eller mellomformer mellom særeie og felleseie. 

Ektefeller må også blant annet opprette ektepakt i følgende tilfeller:

  • hvis ektefellene ønsker å utvide grunnlaget for likedeling ved å innskrenke retten til skjevdeling
  • hvis ektefellene ønsker å ha mulighet til å dele felleseie når som helst, ikke først når ekteskapet opphører
  • hvis ektefellene gir hverandre større gaver, uansett hvilken formuesordning de ellers har valgt 

 
Hvilken ordning skal gjelde ved samlivsbrudd, og hvilken ordning skal gjelde ved død? Hva med mulighetene for uskifte? Hvilken betydning har det at vi har fellesbarn eller særkullsbarn?  
 
Spørsmålene er mange, og det er derfor nyttig å få fagkyndig hjelp, slik at dere finner den beste løsningen. I tillegg er det strenge formkrav for ektepakter, og noen ektepakter må tinglyses. 

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller send oss en e-post.