Juridisk rådgivning ved samlivsbrudd

Ektefeller som ikke finner å kunne fortsette samlivet, kan kreve separasjon. De kan når som helst gjenoppta samlivet ved å flytte sammen igjen, men da faller separasjonen bort. Ektefellene kan kreve skilsmisse når det har gått ett år etter at de fikk separasjonsbevilling.  
 
Hvis ektefellene ikke har blitt separert ved bevilling, men bare har flyttet fra hverandre, kan den som ønsker det kreve skilsmisse når partene har bodd adskilt i to år. 
 
Ved drapsforsøk og alvorlig mishandling, eller trusler om dette, kan det gis skilsmisse ved dom uten forutgående separasjon. 
 
I forbindelse med separasjon og skilsmisse oppstår spørsmål om mekling, barnefordeling og samvær, barnebidrag, ektefellebidrag, skifte, bruksrett til bolig og navneendring. 
 
Separasjons- og skilsmissesaker er prioriterte etter til reglene om fri rettshjelp.

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller send oss en e-post.