Fordeling av verdier og gjeld ved samlivsbrudd

Et skifte etter et samlivsbrudd kan være komplisert, og det handler ofte om store verdier. Det er viktig at skiftet er rettferdig, og det lønner seg å få fagkyndig hjelp. 

Vanlige spørsmål som kan oppstå er:  

  • Hva er felleseie og særeie, eneeie og sameie? Hvilke sameiebrøker skal legges til grunn?
  • Hvem har råderett over eiendelene, og hvilken betydning har dette på skiftet?
  • Hvem er ansvarlig for gjelden? Er det fellesgjeld eller særgjeld?
  • Hvordan skal verdiene og eiendelene fordeles? Har noen krav på å få overta boligen?
  • Hva er skjevdeling? Hva er vederlagskrav? 

Saker om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller og samboere er prioriterte etter reglene om fri rettshjelp. 

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller send oss en e-post.