Samboeres juridiske rettigheter og plikter

Det kan råde usikkerhet omkring samboeres juridiske rettigheter og plikter. Ektefellers økonomiske forhold er godt regulert i loven. Slik er det ikke for samboere, men de kan regulere sine økonomiske forhold selv gjennom avtaler. En samboerkontrakt kan regulere de økonomiske forholdene så lenge samboerforholdet består, og den kan regulere delingen ved oppløsning av forholdet. Hva er eneeie og sameie? Hvem eier boligen, hvem har ansvaret for gjelden? Hva med forsikring? 
 
Arveloven åpner for at samboere i noen tilfeller kan ha rett til arv og uskifte, men det gjelder slett ikke alle. For mange er det nødvendig med et testament for å sikre lengstlevende, eventuelt i kombinasjon med en samboerkontrakt. 
Når det gjelder spørsmål relatert til barn, er samboere og ektefeller likestilt på de fleste områder. Ved et brudd oppstår spørsmålet om barnefordeling og samvær. 
 
Flere av de spørsmålene som oppstår i forbindelse med ugift samliv er prioriterte etter reglene om fri rettshjelp.

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller send oss en e-post.