Fast eiendom

Det kan være mange forskjellige problemstillinger knyttet til fast eiendom. 
I tillegg til at vi er advokater tar vi både ordinære eiendomsmegleroppdrag og såkalte oppgjørsoppdrag. Vi arbeider også mye med reklamasjon og krav om retting, prisavslag, erstatning eller heving for feil og mangler i forbindelse med en eiendomsoverdragelse.

Trenger du en advokat innen fast eiendom? Kontakt oss for en uforpliktende samtale. 

Kontakt oss

Juridisk rådgivning og eiendomsmegling

Mange ønsker hjelp i forbindelse med avtaler om, og tinglysning av, ulike rettigheter (servitutter) til fast eiendom, for eksempel veirett og rett til vann og kloakk. I naboforhold kan det oppstå spørsmål om grense, trær/busker og støy. Vi tar også generelle tinglysingsspørsmål. 
 
I eiendommen som er i sameie kan det være snakk om å lage avtaler om bruk, vedlikehold og utgiftsdekning. Vi bistår også i forbindelse med frivilligoppløsning av sameiet, eventuelt tvangsoppløsning av sameier etter sameieloven § 15. 

Vi tar jordskiftesaker, enten det er snakk om å tolke en allerede fastsatt ordning mellom bruk eller om det er behov for endring av en bruksordning.