Husleierett

På samme måte som ved et kjøp av fast eiendom, kan også et leieobjekt ha mangler. Den boligen eller det forretningslokalet du leier skal være i samsvar med de krav som følger av leieavtalen. I motsatt fall kan det bli snakk om reklamasjon, krav på retting, heving, erstatning, tilbakeholdelse av leie mm. Under leieforholdet vil det også kunne reises spørsmål om partenes plikter i leietiden, herunder ansvar for eventuelle skader og mangler. 

Trenger du en advokat innen husleierett? Ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller send oss en e-post.

Kontakt oss

Leieavtaler

Leieavtalen kan opphøre ved at opphørstidspunktet er forhåndsbestemt, eller den kan opphøre ved oppsigelse. Ved vesentlig mislighold kan leieavtalen heves. Utleier kan i spesielle tilfeller kreve utkastelse dersom ikke leietaker vil flytte frivillig. 
 
Saker om oppsigelse og utkastelse av leietaker fra bolig tilhører de prioriterte sakene etterreglene om fri rettshjelp.