Kjøpsrett

Når hus eller hytte, båt eller bil eller andre gjenstander skifter eier vil det alltid kunne oppstå for konflikt. De vanligste spørsmålene er om det foreligger mangel. Har kjøper eller selger risikoen? Har selger oppfylt sin opplysningsplikt og sine øvrige plikter? Kan kjøper kreve utbedring, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning? Hva bør kjøper eventuelt velge? Har kjøper oppfylt sine plikter? Kan selger kreve betaling, heving eller erstatning? Har kjøper undersøkelsesplikt, og har han overholdt denne? Er det reklamert i tide? 

Trenger du en advokat innen kjøpsrett? Ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller send oss en e-post.

Kontakt oss

Juridisk rådgivning ved eierskifte

Hvordan beregner man prisavslag? Hvordan foregår hevingsoppgjøret?

Vi har en rekke forskjellige regelsett i kjøps- og avtaleretten. Rettskildebildet kan til tider være uoversiktlig. Tvistene handler ofte om store verdier, og det lønner seg å få kyndig hjelp.