Strafferett

Som siktet i en straffesak har du rett til å la deg bistå av forsvarer på ethvert trinn av saken. I alvorlige saker kan det offentlige betale for bistanden under etterforskning. Ved hovedforhandling (rettssak) vil du ha krav på forsvarer på det offentliges bekostning, med unntak av enkelte sakstyper, slik som foreksempel promillekjøring. Hos oss vil du få en rask vurdering av spørsmålet om utgiftsdekningen.

Vi tar oppdrag både som offentlig oppnevnt og privat antatt forsvarer. 
Det kan lønne seg å få en advokat til å vurdere saken din tidlig, selv om du ikke skulle ha krav på offentlig oppnevnt forsvarer. 
 
Vi hjelper også til med bistand i saker som gjelder inndragning av førerkort, enten inndragningen har skjedd på bakgrunn av fartsovertredelse, promille eller andre forhold. 

Ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller send oss en e-post.

Kontakt oss

Bistandsadvokat

Dersom du har vært utsatt for en straffbar handling, kan du ha rett til å la deg bistå av bistandsadvokat.  
 
Dette er noen av sakene der fornærmede har krav på bistandsadvokat: 

  • Voldtekt
  • Seksuelle overgrep
  • Vold i nære relasjoner 
  • Vold som medfører betydelig fysisk eller psykisk skade 

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat på det offentliges regning i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særligeforhold tilsier at det er behov for advokat. Ta kontakt med oss for en vurdering av om du har krav på bistandsadvokat. 
 
Du har rett til bistandsadvokat for å vurdere om anmeldelse skal inngis. Du kan få hjelp av oss til å diskutere saken før du tar valget om å anmelde den til politiet. 
 
Hos oss har vi erfaring både med bistandsoppdrag og med erstatningssaker etter personskade. Du blir derfor godt ivaretatt av våre bistandsadvokater.